Вгору
СУЧАСНА СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА
ISSN (Print): 2411-3816
DOI: 10.36486/mst2411-3816
Журнал «Сучасна спеціальна техніка»

Науково-практичний журнал «Сучасна спеціальна техніка» є платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо розвитку наукових та науково-технічних досліджень в галузі створення спеціальних технічних засобів, систем, спорядження для правоохоронних органів; розробки нових технологій та матеріалів для створення спеціальної техніки; аналізу практики впровадження та застосування технічних засобів у діяльність правоохоронних органів.

  • Засновано 2015 року.
  • Засновники – Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; Національний авіаційний університет; Національна академія внутрішніх справ.
  • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21221-11021 Р від 13 лютого 2015 року.
  • Включений до переліку фахових видань з технічних наук (наказ МОН України від 16 травня 2016 року № 515).
  • Рекомендований Вченою радою Державного науково - дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України.

Періодичність: чотири рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Розділи журналу:

2021
повна версія:
№ 1, 2021 укр
№ 2, 2021 укр
№ 3, 2021 укр
№ 4, 2021 укр

статті журналу:
№ 1, 2020 укр
№ 2, 2020 укр
№ 3, 2020 укр
№ 4, 2020 укр

англійська версія:
№ 1, 2020 анг
№ 2, 2020 анг
№ 3, 2020 анг
№ 4, 2020 анг