Вгору
Сучасна спеціальна техніка, 2018, №1 (українська версія)
Номери цілком

Титул
Зміст
Вимоги до оформлення статтей
Системи та методи обробки інформації
Бєляєвський Л.С., Сердюк А.А., Топольськов Є.О. Аналіз імовірнісно-геометричного методу визначення місцеположення рухомих об’єктів
Бурячок В.Л., Спасітєлєва С.О., Складанний П.М. Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
Грищук Р.В., Лагодний О.В. Формалізована постановка наукового завдання для підвищення ефективності виявлення загроз за даними з мережі Інтернет
Кобозєва А.А., Бобок І.І. Теоретичні основи вдосконалення методу виявлення результатів клонування в цифровому зображенні в умовах додаткових збурних дій
Кунах Н.І., Ткаленко О.М. Особливості використання цифрових нечітких та нейрорегуляторів у системах управління
Ленков С.В., Жиров Г.Б., Толок И.В., Ленков Е.С. Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания и ремонта группировки сложных технических объектов
Рыбальский О.В., Соловьев В.И., Журавель В.В. Автоматическая сегментация фонограмм по паузам речевого потока
Ткаленко О.М. Впровадження технології безконтактного обміну даними в телекомунікаційні системи
Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є. Інформаційна війна. Протидія інформаційним впливам
Інформаційне та нормативнезабезпечення наукової діяльності
Смерницький Д.В., Неня О.В. Концептуальні засади розвитку наукової та науково-технічної діяльності в системі МВС України
Зброя, спецавтотранспорт, обмундирування
Будзинський М.П., Дмитрук В.А., Александров М.Є., Диких В.О. Розвиток одностроїв міліції та поліції України
Жванко Ю.П. Модернізація ручних кулеметів шляхом оснащення додатковим обладнанням (деякі аспекти)
Марченко О.С. Спеціальні засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії
Смерницький Д.В., Гуляєв А.В., Гусак О.В., Приходько В.І. Аспекти створення спецтранспорту для перевезення осіб, узятих під варту
Спеціальні розробки
Гуляєв А.В., Будзинський М.П., Диких О.В. Вибір способу керування переносом електродного металу при механізованому зварюванні модульованим струмом
Заїчко К.В., Назарок Д.С. Стійкість міжмережних екранів (деякі аспекти)
Мусієнко Д.І. Системи професійного мобільного радіозв’язку

Кінцева полоса