Вгору
Сучасна спеціальна техніка, 2017, №4 (українська версія)
Номери цілком

Титул
Зміст
Вимоги до оформлення статтей
Системи та методи обробки інформації
Бобок І.І. Дослідження властивостей формальних параметрів цифрового зображення в умовах порушення його цілісності
Буран В.В. Застосування в Україні засобів фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху
Зибін С.В. Критерії ефективності процесів формування інформаційної безпеки в умовах невизначеностей. Критерій ризику
Козюра В.Д., Хорошко В.О. Система кібернетичної безпеки в Україні
Левченко О.В., Грищук Р.В., Лагодний О.В. Удосконалений метод комплексного оцінювання ознак загроз цільовій аудиторії за даними з мережі Інтернет
Хорошко В.О., Хохлачева Ю.Е., Деньчук А.С., Финчук И.В. Восстановление видеоизображений, поступающих с беспилотных летательных аппаратовжений, поступающих с беспилотных летательных аппаратов
Кузавков В.В., Хусаінов П.В. Формалізація параметрів оцінки технічного стану мережі однотипних програмно-апаратних засобів
Інформаційне та правове забезпечення наукової діяльності
Кисленко К.Д., Клапцов Ю.В. Раціоналізація схеми робочого часу як фактор підвищення продуктивності праці
Смерницький Д.В., Будзинський М.П., Бакал В.П., Александров М.Є. Проблеми створення в системі МВС України випробувальної лабораторії текстильних матеріалів, швейних виробів та взуття
Криміналістична техніка та методика
Неня О.В. Відмінності й особливості пристроїв нічного бачення та тепловізорів
Скоробагатько М.А., Вересенко Ю.В., Красьоха Я.В. Вітчизняні запахові реквізити наркотичних засобів: від актуальності створення до практичного випробування
Зброя, спецавтотранспорт, обмундирування
Смерницький Д.В., Будзинський М.П., Диких О.В., Кисіль М.В., Гусак О.В., Приходько В.І. Аспекти проведення державних та визначально-відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів
Спеціальні розробки
Заїчко К.В. Деякі аспекти формування вимог до систем протидії безпілотним повітряним суднам

Кінцева полоса