Ukr 2014 1, 2014 ukr 2, 2014 ukr 3, 2014 ukr 4, 2014 ukr 1, 2014 eng 2, 2014 eng 3, 2014 eng 4, 2014 eng 2015 1, 2015 ukr 2, 2015 ukr 3, 2015 ukr 4, 2015 ukr 1, 2015 eng 2, 2015 eng 3, 2015 eng 4, 2015 eng 2016 1, 2016 ukr 2, 2016 ukr 3, 2016 ukr 4, 2016 ukr 1, 2016 eng 2, 2016 eng 3, 2016 eng 4, 2016 eng
Журнал СУЧАСНА СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА
З метою висвітлення результатів наукової роботи ДНДІ МВС України щодо розвитку наукових та науково-технічних досліджень у галузі створення спеціальних технічних засобів, систем, спорядження для правоохоронних органів, розробки нових технологій та матеріалів для створення спецтехніки, практики впровадження та застосування технічних засобів в діяльності правоохоронних структур у 2006 року засновано науковий збірник «Сучасна спеціальна техніка» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 11228-108ПР серія КВ від 18.05.2006).   На підставі постанови Президії ВАК України № 9-08/5-з від 18.11.2009 року журнал включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (технічні). Він  розповсюджується у навчальних закладах та практичних підрозділах МВС, наукових установах Національної академії наук, Міністерства освіти і науки України
 -